مسول مرجع اطلاع رسان

مرجع اطلاع رسانی وزارت صنعت و تجارت

وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، متعهد به پاسخگویی و ارایه اطلاعات لازم در مورد فعالیت ها و دستاورد های این وزارت می باشد. شهروندانی که خواهان اطلاعات مرتبط به فعالیت‌های این وزارت باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات به مسؤلین دسترسی به اطلاعات  این وزارت تسلیم نمایند.


رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نماید. سپس  آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات، بخش آمریت مطبوعات ریاست اطلاعات  وارتباط عامه  تسلیم کنید. 

فورم تقاضای اطلاعات.docx

همچنان می توانید از طریق ایمیل های داده شده تقاضای اطلاعات نمایید.

ممنوعیت ها

ارائه اطلاعات زیر، ممنوع می باشد:

  1. درصورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گرداند.
  2. درصورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
  3. درصورتی که جان و مال شخص به‌خطر مواجه گردد.
  4.  درصورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
  5. درصورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه رامختل سازد.
  6. درصورتی که روند محاکمۀ عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
  7. درصورتی که حریم خصوصی شخص رانقض نماید.
  8. درصورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی و حساب بانکی بوده باشد.

-------------------------------------------------------------------------------

اعضاي مرجع اطلاع رسانی:

بخش پشتو: نصیراحمد زاخیل

ایمل آدرس:  mociafghanistan@gmail.com. شماره تماس:0787957237 

بخش دری:

یونس شفق:

ایمل آدرس: .. yonus.shafaq@moci.gov.af . شماره تماس   0786543344

مهدی نیکزاد

ایمل آدرس: mahdinikzad32@gmail.com شماره تماس:0744253086

 

بخش انگلیسی: مصطفی انوری

ایمل آدرس   mustafa.ahmadzoi@gmail.com شماره تماس: 0796337573                           

اعضاي ارتباط مردمي :

  • عبدالصبور صابر
  • لیلما ولی زاده: .

شماره تماس:0784007684

قانون دسترسی به اطلاعات.pdf