چرا سافتا برای افغانستان اهمیت دارد؟

در نومبر 2011، هند تعرفه صادرات افغانستان را به صفر فیصد (0%) کاهش داد و پاکستان تعرفه اقلام صادراتی افغانی که در لست حساس اش قرار نداشتند را به 5% کاهش داد. علاوه براین، پاکستان تعداد اقلام موجود در لست حساس خود را تا فبروری 2012، بیست فیصد کاهش خواهد داد.

پیوستن به سافتا دسترسی به بازارهای بزرگ را تضمین میکند، همکاری های اقتصادی منطقوی را تقویت میبخشد و فرصت های مهم و مغتنمی برای تاجران افغان فراهم می آورد. موافقتنامه سافتا روابط بازرگانی میان هشت کشور واقع در جنوب آسیا که عضو موافقتنامه هستند را توسعه و تحکیم میبخشد. این کشورها عبارتند از هند، نیپال، سریلانکا، پاکستان، بوتان، مالدیو، بنگلادیش، و افغانستان.

سافتا راه دسترسی به بیش از 1.5 میلیارد مشتری در بازار عظیم جنوب آسیا را برای صادرکنندگان افغان باز میکند. در چارچوب سافتا، تعرفه های منطقوی وضع شده بالای اجناس تولیدشده در افغانستان بسیار کاهش می یابند.

این امر موجب میشود محصولات افغانی در بازار کشورهای عضو سافتا ارزانتر و دسترس پذیرتر باشند که خود یک مزیت عمده برای افغانستان و امتعه افغانی است. همچنان بعلت آنکه تعرفه های هند و پاکستان برای اجناس ِ ساختِ کشورهای غیرسافتا نظیر چین بالا باقی خواهند ماند، سافتا موجب میشود که محصولات افغانی توان رقابت بیشتری پیدا کنند.

علاوه براین، فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب این موافقتنامه بوجود می آید چون شرکت های خارجی میتوانند از تعرفه های پائین سافتا جهت تولید اجناس در افغانستان بهره مند شوند. سرمایه گذاری خارجی به رشد اقتصاد افغانستان و کاهش فقر از طریق پشتیبانی از تشبثات محلی و ایجاد شغل کمک میکند.

سافتا رویه مساویانه و عادلانه با تمام اجناس ممالک عضو سافتا را تضمین میکند، که معنای آن اینست که اجناس افغانی در شرایط همسان و مشابه با اجناس سائر کشورهای عضو در بازارهای سافتا رقابت میکنند. افغانستان بعنوان یک کشور کمتر انکشاف یافته، از برخی امتیازات خاص جهت مراعات مقررات سافتا برخوردار میشود.

بطور عموم، سافتا از اقتصاد افغانستان بشکل منطقوی حمایت بعمل می آورد و در عین زمان، سرمایه گذاری خارجی را تشویق نموده و زمینه دسترسی اجناس افغانی به بازارهای منطقه را مساعد میسازد.