موافقتنامه ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا

موافقتنامه ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا (یا سافتا)، یک موافقتنامه تجارتی در راستای تقویت تجارت و رشد اقتصادی در جنوب آسیا از طریق کاهش تعرفه اقلام صادراتی در سطح منطقه میباشد.

ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا شامل هشت کشور عضو ساحه همکاری های منطقوی در جنوب آسیا (یا سارک) میگردد. این کشورها عبارتند از بنگلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان، سریلانکا و افغانستان که در سال 2005 به سازمان سارک پیوست.

سافتا در سال 2006 بمنظور کاهش تعرفه ها برای تجارت منطقوی در بین کشورهای سارک منعقد گردید. کشورهای عضو توافق کرده اند تعرفه هایشان بالای اجناس یکدیگر که در لست های حساس قرار نداشته باشند را در صورتی که اجناس مزبور مطابق با قواعد مبدأ تذکر یافته در موافقتنامه تولید شده باشند کاهش دهند.

موافقتنامه همچنان دارای مفادی در رابطه با همکاری گمرکی، حل مناقشه، تسهیل تجارت، جبران خسارت به صنایع، و شرایط دریافت کمک های تخنیکی می باشد.

هدف غایی سافتا، بوجود آوردن یک اتحادیه اقتصادی همه جانبه در جنوب آسیا، از نوع اتحادیه اروپا میباشد. این امر زمان زیادی را دربرخواهد گرفت. در حال حاضر، سافتا فقط تجارت اجناس را تحت پوشش خود دارد. بحث هایی درباره یک موافقتنامه بالقوه در عرصه تجارت خدمات نیز صورت گرفته اما بالای جزئیات آن هنوز در بین کشورهای عضو سارک توافق نگردیده است.

سافتا قصد دارد از طریق رفع موانع فراروی تجارت، مساعد نمودن زمینه رقابت عادلانه در ساحه تجارتِ آزادِ موردِ بحث، تضمین مزایای مساویانه برای همگان، و ایجاد چوکاتی برای همکاری منطقوی گسترده تر غرض توسعه مزایای متقابل موافقتنامه، همکاری های تجارتی و اقتصادی متقابل را ارتقاء بخشیده و تقویت کند.