بندر حیرتان

بندر حیرتان

 

بندرگاه حیرتان شهر کوچکی است که در سرحد بین ازبکستان وافغانستان واقع شده‌است. این شهر در شمال ولایت بلخ قرار داشته یکی از بندرگاه‌های مهم تجارتی افغانستان بشمار می‌رود. خط سرحد بین این دو کشور را آمودریا تشکیل داده‌است. در سال ۱۹۸۲ در بین این دوکشور پل دوستی توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ساخته شده‌است که افغانستان را به تمام کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین ارتباط می‌دهد. راه حیرتان یکی از امن‌ترین راه تجارتی افغانستان در طول ۳۳ سال جنگ بوده‌است. سایر بنادر تجارتی افغانستان بنا بر معضلات سیاسی بین دولتین اکثراً بسته بوده‌است. ارتفاع حیرتان از سطع بحر ۳۰۰ متربوده دارای آب و هوای گرم می‌باشد. پیداوار این شهر شکار ماهی لقه از دریای آمو می‌باشد.]

احداث پروژه راه آهن حیرتان گوری مار در ۲۲ جنوری ۲۰۱۰ توسط کمپنی ریل ازبکستان به سرمایه ۱۷۰ میلون دالر آغاز در جون ۲۰۱۱ به بهره برداری سپرده شد. بودجه این راه آهن را بانک توسعه آسیایی تأمین کرد. این راه آهن ۱۰ کیلومتر بطرف شهر ترمز و ۷۵ کیلو متر تا ترمینل گوری مار فاصله دارد. بودجه این پروژه از همکاری مالی کشورهای امریکا جاپان می‌باشد که مبلغ ۵میلون دالر آنرا دولت افغانستان پرداخته‌است. مرحله دوم این پروزه تعمیر راه آهن الی شیرخان بندر و بندر بحری کشور ایران می‌باشد