بندر شیرخان

شیر خان بندر.

. شیر خان بندر درشمال افغانستان بین مرزتاجیکستان و افغانستان قراردارد. بین شیرخان بندر و تاجکستان دریای بزرگ آمو قراردارد که توسط پل پنج باهم ارتباط یافته‌است]

شیر محمد ناشر از قبیله خروتی قوم غلجائی یکی از بزرگان و خانهای مشهور این قوم بود که در تاریخ افغانستان به نام شیرخان مشهور است. پس از انکه حبیب‌الله کلکانی ازدست نادر خان شکست می‌خورد قوای شیرخان به قصد سرکوب یاغیان و نافرمانان بطرف شمال افغانستان پیش می‌رود و شیرخان تا مرز افغانستان و تاجکستان را به تصرف خود در می‌آورد. نادرشاه به منظور استقرار اوضاع فرمان می‌دهد تا شیرخان و افراد او در ولایت کندوز مقر دایمی اختیار نمایند. شیزخان را درسال ۱۳۰۹ شمسی به منصب والی قندر مقرر می‌گردد. او پس از چند سالی یکی از زمینداران بزرگ و پرقدرت کندز می‌گردد. غلام سرور ناشر یکی از فرزندان شیرخان در شهر کندز مراکزی چون شیر خان بندر، شرکت تولید روغن پنبه دانه یا « سپن زر»، هتل سپن زر، موزه را تاسیس می‌نماید. شیرخان توسط هاشم خان کاکا محمد ظاهر شاه به قتل میی رسد.

بتاریخ 26 آگست سال 2007 که پل پنج (شیرخان بندر) توسط دو رئیس جمهور افغانستان و تاجیکستان جلالتمآبان حامد کرزی و امام علی رحمان افتتاح گردید که از آن تاریخ تا امروز این پل توانسته سهولت های زیادی را برای تجار و مسافرین دو کشور فراهم سازد و روزانه دهها عراده موتر و لاری حامل اموال تجارتی از این پل تردد نماید

 این پل بمساحت 672 متر طول و 11 متر عرض به هزینه 37500000 دالر امریکائی که بکمک ایالات متحده امریکا و کشور شاهی ناروی ساخته شده است یکی از جمله دست آوردهای بزرگ د وکشور و سمبول از دوستی و همکاری میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان بحساب میرود.

 ناگفته نماند که ایالات متحده امریکا 14500000 دالر دیگر را بمنظور تکمیل نمودن تجهیزات دو طرفه سرحد میان افغانستان و تاجیکستان نیز عهده دار گردیده است.