بندر اقینه

        ه

اقینه یا اگین                                                                                                          

بندر تجارتی آقینه که در سرحد با کشور همسایه ترکمنستان در فاصله 35 کیلومتری شهر اندخوی موقعیت دارد یکی از بنادر مهم در عرصه تنظیم روابط تجارتی کشور ما با کشور های آسیایی و اروپایی و یکی از منابع عایداتی بشمار          میرود                                                                                                                                                   

خط فاصل سرحد میان این دو کشور که در سال 1887 میلادی توسط نماینده گان دولت های اتحاد شوروی سابق بریتانیا کبیر و افغانستان تعین گردیده است با علایم فارقه سیم خاردار و در بعضی نقاط با نصب پایه های کانکریتی مزین با بیرق های دو کشور مشخص گردیده است اگر در پس منظر تاریخی و چگونگی تجارت از این مسیر در روابط تجارتی میان مردمان کشور های آسیایی و اروپایی آنزمان نظری بیافگنیم به واضح در مییابیم که مسیر آقینه امروزی به جاده تجارتی موسوم به راه ابریشم منتهی میشود که محموله ها و کاروان های تجارتی میان کشور های حوزه مذکور به گونه بارتر توسط حیوانات از همین مسیر عبور و تبادله گردیده و امورات گمرکی آن با ایجاد اداره دولتی بنام کمیساری سرحدی و اعمار دروازه عبوری نزدیک به شهر اندخوی امروزی که بنام دروازه بخارا یاد میگردید صورت می پذیرف               

بندر آقینه به گواهی محققین بررغم روابط عنعنوی و سوابق تجارتی که داشت پس از پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه بر روی تجار و مردمان دو طرف مرز مسدود گردید که این امر تا سال های قبل به قوت خود باقی مانده بود                   

خوشبختانه با گذشت حدود یک قرن از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور در سال 1371 مجدداً بندر آقینه با تفاهم حکومت ترکمنستان باز گشــــایی گردیده و فعالیت های تجارتی از این مســــیر با ایجاد گمرک و آمریت سرحدی و نماینده گی وزارت خارجه آغاز گردید                                                                                                                        

 در حـــــال حاضر در این بندر علاوه به مدیریت گمـــــــــرک ســــــــرحدی ادارات دیگری چون نماینده گی های شرکت های استراس و افسوتر ، مواد نفتی ، ترانسپورت دولتی و خصوصی و امنیت ملی فعال بوده و هریک مصروف انجام امورات محوله شان میباشند بندر تجارتی آقینه دارای شهــــــــرک کوچک بوده و تعـــــداد کارمندان دولتــــــی خصوصـــــی به شمول پیشه وران و دوکانداران در این محل در حدود (500) نفر میرســـــــد                                     

اموال تجارتی که از طریق این بندر وارد کشور میشود بیشتر اموال ارتزاقی ، استهلاکی ، تخنیکی ، مواد نفتی ، ادویه طبی ، مفروشات ، عراده جات از کشور های ایران ، چین ، ترکیه ، امارت متحده عرب ، آلمان ، روسیه ، اندونیزیا، مالیزیا،کوریا، جاپان و ترکمنستان وارد میگردد و به همین گونه محصولات زراعتی و حیوانی و قسماً محصولات و فرآورده های صناعتی کشور از قبیل قالین ، پوست قره قل ، روده گوسفند ، زغیر ، کنجد ، اسفند دانه ، شیرین بویه ، اوستوق ، کشمش ، چهارمغز ، بادام وغیره اجناس توسط تجاران کشور به کشور های ایران ، ترکیه ، فنلند ، روسیه و عربستان صادر میشود که عواید گمرکی چنین فعالیت ها با گذشت هر سال رو به افزایش میباشد