ریاست تسهیلات ترانزیت

        

زندگی نامه سید یحیا اخلاقی رئیس ترانزیت

محترم سید یحیا اخلاقی از اول جون سال 2011 بدین سو به حیث رئیس ترانزیت و تسهیلات تجارتی در وزارت تجارت و صنایع ایفای وظیفه نموده و منحیث رئیس کلیدی در قسمت توافقنامه های ترانزیتی و نوسازی بنادر افغانستان فعالیت میکند.

 آقای اخلاقی به عنوان رئیس ترانزیت وتسهیلات تجارتی تمرکز ریاست متذکره را برای حمایت از سکتور خصوصی و تشویق و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری در بنادر افغانستان در اولویت کاری خویش قرارداده است.

در وظیفه فعلی و قبلی خویش جهت توسعه بخشیدن ترانزیت و تسهیلات تجارتی در افغانستان به کشور های چون امریکا، جرمنی، سویس، امارات متحده عربی، فرانسه، هند، نیپال، پاکستان ،قطر، مالیزیا، و چین سفر نموده است.

موصوف نه تنها تجربه عالی و مسلکی در مسائل تجارتی و ترانزیتی داشته بلکه تجارب والای را در عرصه سکتور خصصوصی، توسعه صادرات افغانستان، ترانزیت و تسهیلات تجارتی دارا میباشد. هنگامیکه محترم اخلاقي  در برنامه( ایپا )  فعالیت مینمود،  نقش مهمی را در ایجاد نمایشگاه تجارتی افغانها مقیم امریکا، چین، هند، و جرمنی اجرآ نموده است.

نامبرده تجربه بلندی در عرصه مشاوریت با افراد مهم ملی و منطقوی داشته و همچنان تجارب کافی را در عرصه فعالیت با کمپنی های مختلف داخلی و خارجی بدست آورده است. وی طی سالیان متمادی تجارب خودرا در قسمت ارتباطات دیپلوماتیک با همتاهای تجارتی و افراد بلند رتبه دولتی و همچنان با مشاورین توسعه بخشیده است.

 آقای اخلاقی با دونرهای دوجانبه و چندجانبه مثل (USAID, GIZ)  نیز فعالیت های چشمگیری نموده است.

 جناب اخلاقی در کشور جمهوری اسلامی افغانستان چشم به جهان گشوده و تحصیلات خودرا در سطح دوکتورا در رشته (Specialization in system dynamics) بدست آورده است و تعدادی از تحقیقات علمی و انتشارات را از خود نیز بجا گذاشته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی

ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی مسول طرح و ترتیب پالیسی ها، زیربنا ها و هماهنگی میکانیزم ها میباشد تا از اقدامات موثر در داخل و خارج از افغانستان بمنظور تجارت بین المللی بیشتر اطمینان حاصل گردد. بطور کلی، این ریاست یک عمل کننده مرکزی برای بدست آوردن هدف استراتیژیک دوم وزارت تجارت وصنایع که عبارت از بهبود رقابت و تجارت بین المللی از طریق انتقال موثر و کم مصرف کالای افغانی در داخل و بیرون از مرز های افغانستان میباشد، است.

این نقش در بر گیرنده تشویق برای انکشاف بیشتر خدمات ترانزیتی سکتور خصوصی میباشد، بخصوص بارچالانی و تشویق مشارکت صنعتی سکتور خصوصی و دولت که به هدف ایجاد ترمینال های داخلی یا بنادر خشک، مراکز بارچالانی و لوژیستیکی میباشد. در این راستا، ریاست مذکور مسؤل نظارت از چارچوب کاری مقرراتی و حقوقی برای صدور جوازنامه ها به بارچالان ها و انتقال دهنده گان بین المللی، میباشد.

همچنان ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی جهت نظارت از مدیریت عبور و مرور کالا در بنادر؛ طرح و ترتیب پالیسی جهت حل مسایل بارچالانی زمینی و هوائی، و کاهش و از بین بردن موانع که فعالیت های موثر ترانزیتی و فرا مرزی را مانع میشود،  یک نقش مبرم را ایفا مینماید. این امر شامل آزمایش امکانات برای ایجاد یک اداره بندر مرزی (شرکت مختلط خدمات بندری) جهت تنظیم تجارت و ترانزیت، میباشد. 

 کار ریاست ترانزیت و تسهیلات تجارتی متمم بر کار ریاست تجارت بین االمللی در عرصه فراهم نمودن نظریات به مذاکرات تجارتی و آماده ساختن افغانستان به دسترسی به متباقی پنج معاهده بین المللی که توسط کمیسیون اجتماعی و اقتصادی برای آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) پیشنهاد گردیده است، میباشد. در این عرصه کاری، هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی یک امر مناسب و درست برای فعالیت این ریاست مانند فراهم نمودن تمام معلومات در مورد قوانین انتقال و ترانزیت و طرزالعمل ها از طریق نشریه ها و محلات فراهم کننده معلومات ترانزیتی، میباشد.

 

این ریاست بالای یک اندازه فعالیت ها ئیکه مرتبط به ریفورم مدیریت بنادر مرزی، بهبود مقررات بارچالانی و ترانزیت کالا و توجه بالای مسایل کلیدی مشخص با شرکای تجارتی کلیدی مانند چین، تاجکستان و ایران، میباشد، تمرکز خواهد کرد.