بیوگرافی معین اداری وامورمالی

بیوگرافی مختصر محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت؛

 محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی در سال ۱۳۶۵ در ولایت لوگر به دنیا آمده و بعد از فراغت از لیسۀ عالی محمد آغه، در سال ۱۳۸۴شامل پوهنتون ننگرهار گردیده  و در سال ۱۳۸۸ سند   لیسانس خود را در بخش اقتصاد از پوهتنون مذکور به درجه کدری عالی بدست آورد.
 در سال ۱۳۹۰ بعد از سپری نمودن امتحان شامل پوهتنون بین المللی عثمانیه هندوستان گردیده و در سال  ۱۳۹۱ سند ماستری خویشرا در بخش اداره و تجارت به درجه اعلی کدری بدست  آورد. أیشان از تجربۀ بیشتر از پانزده سال در عرصه های مدیریت مالی، روابط استراتیژیک، مدیریت پروژه ها و تدریس در ادارات مختلف حکومتی و غیر حکومتی برخوردار می باشد.
 ایشان از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۸ در مرکز ارتباطات آواز، کلید گروپ و بیناد آسیا(Asia Foundation) در بخش های مختلف ایفای وظیفه نموده است و بعداً در سال ۱۳۸۹ در مرکز  ارتباطات آواز به حیث مسئول یکی از پروژه ها مشغول کار گردید.
 نامبرده در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳در پروژۀ UNDPوزارت زراعت به حیث متخصص مدیریت مالی و همچنان به صفت مشاور مالی و حسابی وزارت معارف در پروژۀ USAID  انجام وظیفه نموده است. وی از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴به حیث استاد و رئیس پوهنځی اقتصاد در یکی ازپوهنتون های خصوصی مصروف فعالیت بوده است.
 موصوف از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷به حیث مشاور ارشد و بعدآ به صفت رئیس روابط استراتیژیک، امور رسانه ها، روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است و در  دورۀ ماموریتش  طی سه و نیم سال گذشته بخاطر انعکاس بهتر فعالیت های وزارت مالیه و شریک ساختن معلومات به رسانه ها از آخرین تحولات مالی و اقتصادی، با اعطای مدال های  عالی دولتی غازی میر مسجدی خان و میر بچه خان و همچنان سه تقدیر نامه درجه یک از طرف جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت.  همچنان أیشان طی کنفرانس ملی جوانان که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان های جامعه مدنی در مرکز رسانه های حکومت تدویر یافته بود، لقب سخنگوی برتر سال ۱۳۹۶  را بدست آورد.
 علاوتاْ نامبرده بخاطر اطلاع رسانی سریع و مؤثق به مردم و رسانه ها از سوی کمسییون نظارت حق دسترسی به اطلاعات مقام اول را در سطح حکومت کسب نموده و کلید طلائی اطلاع  رسانی و جایگاه ممتاز را بدست آورد.
 محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی  به تاریخ ۱۷اسد ۱۳۹۷  به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت تقرر حاصل  نموده  و طی مراسمی خاص به کارمندان این وزارت  رسماً معرفی گردید.