جلسه گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی ( پرایسک) برگزار گردید

امروز سه شنبه ۱۵ اسد سال ۱۳۹۸ جلسه گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسک) به ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع و نمایندگان عضو این گروه در دفتر کاری ایشان برگزار گردید.
در این جلسه آقای شیرزاده ضمن خرسندی از کارکردهای اعضای این گروپ پیرامون فعالیت های 5 ماه آینده ریاست های ACBR، SME و ریاست تشویق سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر نمودند.