افزایش صادرات اموال تجارتی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند.

با ارسال نخستین بسته یخچالی انگور افغانستان از طریق بندر چابهار به هند، صادرات اموال تجارتی کشور از طریق این دهلیز ترانزیتی افزایش یافته است.
از آغاز صادرات از طریق بندر چابهار تا اکنون 700 تن کالای بازرگانان افغان شامل میوه خشک وتازه ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تالک) و حبوبات ( ماش) به هند صادر شده است.
بربنیاد برنامه صادراتی وزارت صنعت و تجارت در آینده نزدیک سیب و انار کشور نیز از طریق این بندر به هند و سایر کشورها صادر خواهد شد.