هیئت رهبری و کارمندان وزارت صنعت و تجارت از سوی شورای مرکزی اتحادیه صنفی کارگران افغانستان تقدیر شد.

این برنامه که بعد از ظهر روز دوشنبه 14 اسد 1398 با حضور داشت محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت در صالون کنفرانس های این وزارت برگزار شده بود، محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری، محترم حاجی رحم الدین حاحی آغا رییس بورد عالی مشورتی متشبثین، روساء و کارمندان این وزارت به دلیل حمایت از حقوق کارگران و انجام کارشایسته از سوی شورای مرکزی اتحادیه صنفی کارگران افغانستان تقدیر شدند.
محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین امور مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت با بیان اولویت های کاری وزارت صنعت و تجارت گفت که هیئت رهبری وزارت همواره تلاش کرده تا از حقوق کارگران این وزارت دفاع کرده و زمینه مناسب کاری، ارتقاء ظرفیت، رعایت جندر در استخدام کارمندان جدید و سهولت های کاری در انجام وظایف را برای کارمندان وزارت صنعت و تجارت فراهم نمایند.
محترم عبدالرحیمزی همچنین افزود که رسیدگی به مشکلات کارمندان و ایجاد فضای مناسب کاری و استخدام کادرهای جوان بر اصل شایسته سالاری از اولویت های کاری هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت می باشد.
در اخیر این برنامه، تقدیرنامه ها به هیئت رهبری، رییس بورد عالی مشورتی متشبثین، روساء و کارمندان وزارت صنعت و تجارت توزیع گردید.