7 اسد، روزملی پرچم سه رنگ کشور مبارک باد.

هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت به مناسبت 7 اسد، به پای بیرق سه رنگ کشورحضور یافته و این روز بزرگ ملی را گرامی داشتند.