جلسه کمیته داخلی بودجه برگزار شد؛

جلسه کمیته داخلی بودجه (IBC) روز دوشنبه 31 سرطان 1398 تحت ریاست محترم اجمل حمید عبدالرحیمزى، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید.
درین جلسه، روئسا، مسئولین پروژه ها و بخش جندر از فعالیت ها و پیشرفت های کاری و همچنان مصرف دقیق بودجه گزارش های شان را ارائیه نمود.
محترم عبدالرحیمزي از تلاش های روئسا و مسئولین پروژه ها ابراز امتنان و تشکری نموده و بر سرعت بخشیدن فعالیت ها، مصرف بودجه همگام با شفافیت و حسابدهی تاکید نمود.
در اخیر، رییس جلسه در قسمت مشکلات موجود در زمینه تطبیق پروژه ها و دریافت تخصیص، راه حل ها و هدایات لازم را صادر نمود.