(۴)افتتاح فابریکه المونیم شمال ودیدار ازفابریکه تاک

فابریکه شمال باسرمایه گذاری 2میلیون دالروظرفیت تولید روزانه 1,200 تخته المونیم زمینه کاررا برای 200 تن فراهم کرده است.فابریکه تاک با داشتن ماشین آلات مدرن دربخش پروسس وبسته بندی میوه خشک قراراست سردخانه بزرگ اش را نیز افتتاح کند