اطلاعیه وزارت صنعت و تجارت و اتاق صنایع و معادن افغانستان

 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزرات صنعت و تجارت
اطلاعیه وزارت تجارت و صنایع و اتاق صنایع و معادن افغانستان
حسب فیصله شورای محترم عالی اقتصادی کشور قرار است توزیع نمرات زمین فاز اول پارک صنعتی– زراعتی باریک اب کابل آغاز گردد.
بناً به اطلاع آنعده صنعتکاران و سرمایه گذاران بخش تولیدات و بسته بندی محصولات زراعتی رسانیده میشود که الی مدت (21) یوم فورم درخواستی زمین را از اتاق صنایع و معادن افغانستان اخذ و بعد از خانه پری همراه با اسناد لازمه مانند (جواز صنعتی، پلان تجارتی، سند داد و ستد حسابات مالی و اسکیج زمین) به اتاق تسلیم نمایند. 
جهت کسب معلومات بیشتر به اتاق صنایع و معادن افغانستان و وزارت تجارت و صنایع (ریاست عمومی پارکهای صنعتی) مراجعه نمائید.
 
شماره تماس ها:    
اتاق صنایع و معادن: 0744234000
ریاست عمومی پارک های صنعتی:  0778542768 
ایمیل آدرس: industrialpark.moci@gmail.com
Ali_aqa@yahoo.com